آدرس فروشگاه
استان گلستان-گنبد کاووس خیابان طالقانی شرقی مجتمع بابایی طبقه همکف پلاک 23
شماره تماس های فروشگاه
01733580520